nghiep vu bao ve (4).jpg

Chương trình Huấn luyện nghiệp vụ Bảo vệ được tổ chức từ ngày 9/5 – 20/6 được chia thành 4 lớp, đào tạo cho 169 học viên làm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ các công ty, đơn vị tại Khu Phức Hợp. Việc tổ chức tập huấn giúp học viên nắm rõ hơn các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ, nghiệp vụ PCCC và tuần tra canh gác, giải quyết ban đầu các vụ việc xảy ra trong công tác bảo vệ hiện trường khi có vụ việc xảy ra tại đơn vị. 

nghiep vu bao ve (3).jpg

Đặc biệt, các học viên được huấn luyện võ thuật, đảm bảo hỗ trợ tốt cho công tác bảo vệ, phòng thủ và xử lý tình huống. Kết thúc khóa học, 100% các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công an tỉnh Quảng Nam cấp. 

nghiep vu bao ve (2).jpg