IMG_2337.JPG

Tại buổi diễn tập, CBNV đã được các chiến sỹ cảnh sát PCCC phổ biến kiến thức về luật PCCC; hướng dẫn các kỹ năng PCCC như thoát hiểm và cứu hộ, cứu nạn, cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy đúng cách. Bên cạnh đó, CBNV tại đơn vị cũng được truyền tải kiến thức và thực hành các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” là: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. 

HA NAM 2.jpg

Theo đó, tất cả CBNV tại đơn vị chính là lực lượng tại chỗ, mỗi cá nhân phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng PCCC để khi có sự cố xảy ra có thể hỗ trợ xử lý kịp thời; Chỉ huy tại chỗ là lãnh đạo đơn vị hay người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trong thời gian những người này vắng mặt; Phương tiện tại chỗ là sự chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện phục vụ công tác cứu người, cứu tài sản, nguồn nước và các vật liệu chữa cháy bao gồm cát, nước, bình chữa cháy, xe chữa cháy; Hậu cần tại chỗ là sẵn sàng các nguồn kinh phí, những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

IMG_2317.JPG

Buổi tập huấn và diễn tập giúp tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC, kịp thời phát hiện và hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiếu sót, bất cập không đảm bảo an toàn PCCC. Đây là hoạt động thường niên, được Ban lãnh đạo THACO quan tâm, nhằm góp phần rất lớn trong việc phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân cháy nổ, đồng thời phản ứng nhanh nhạy khi có sự cố xảy ra.