Dao tao KT.jpg

Mở đầu là phòng Tài chính Kế toán – VPQT KVNB tổ chức chương trình “Đào tạo Kế toán quản trị dịch vụ phụ tùng” cho các kế toán viên phụ trách DVPT. Nội dung trọng tâm của khóa học tập trung về công tác nghiệp vụ kế toán, công tác quản trị, rủi ro và giải pháp trong hoạt động kinh doanh DVPT.

Dao tao - DL.jpg
Đào tạo CSKH Showroom xe Du Lịch

Tiếp đó, Ban Quản trị hệ thống Showroom KVNB tổ chức “Đào tạo nghiệp vụ chăm sóc khách hàng Showroom” cho các Chuyên viên CSKH xe Du lịch và xe Thương mại. Khóa học trang bị cho học viên các kỹ năng, giúp nâng cao nghiệp vụ trong công tác chăm sóc khách hàng tại đơn vị.