THU DUC_HD700 (2).jpg

Showroom TM Thủ Đức bàn giao lô 15 xe Thaco Foton Auman D300A cho Công ty Cổ phần Logistics Hong Kong; bàn giao lô 02 xe Thaco Hyundai HD700 cho Công ty TNHH TM Vận tải Quốc Huy.

CKCD_OLLIN.jpg

Công ty Cơ khí chuyên dụng Bắc bộ bàn giao lô 10 xe Thaco Ollin 800A – tải cẩu cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập toàn Hoa Sen tại Hà Nội.

Đánh giá cao chất lượng sản phẩm xe THACO, cùng sự hài lòng với thái độ phục vụ tận tình của CB.CNV Công ty, đại diện các doanh nghiệp nhận bàn giao cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn THACO làm đối tác cho các lần đầu tư sau.