Peugeot_408.jpg

Khách hàng cho biết, đã từng được biết đến PEUGEOT từ những năm sau giải phóng 1975, và giờ đây chị rất vui khi được trở thành chủ nhân sở hữu dòng xe PEUGEOT 408 Premium, và là một thành viên mới của đại gia đình PEUGEOT.