Hinh_ban_giao_xe_Frontier_2_27_10_2014.jpg

Đây là đợt bàn giao xe thứ 3của THACO cho Pepsico Việt Nam trong năm 2014 với tổng số 61 xe Thaco Frontier 140 và 01 xe Thaco Hyundai HD65.Khách hàng cũng cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn THACO là nhà cung cấp sản phẩm phục vụ vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới.