Trong tháng 7, Taxi Tiên Sa Quảng Bình đã đầu tư 10 xe Morning với tổng giá trị 3.5 tỷ đồng trong tổng kế hoạch dự kiến đầu tư 50 xe.

Lanh_dao_SR_QB_ban_giao_xe_cho_Taxi_Tien_Sa.jpg
Lãnh đạo Showroom Quảng Bình bàn giao xe cho taxi Tiên Sa

Ngày 30/07/2014, ông Phạm Thanh Linh – Giám đốc showroom Quảng Bình cũng đã bàn giao 05 xe Kia Morning cho Công ty TNHH taxi Xuyên Việt với tổng giá trị hợp đồng 1,7 tỷ đồng. Đây là một trong những đơn vị kinh doanh taxi đầu tiên tại Quảng Bình và là thương hiệu taxi thứ 4 tại Quảng Bình chọn Kia Morning để đầu tư.