aumanc34 - binh dinh.jpg

Công ty Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định với hoạt động kinh doanh chính là sản xuất sắt thép, gang. Tổng số xe Công ty đang sở hữu là 11 xe trong đó có 08 xe của THACO. Ông Văn Thanh Trung – Giám đốc Công ty cho biết xe của THACO có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, rất phù hợp với mục đích kinh doanh, vận chuyển của Công ty. Dự kiến doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm 5 SMRM trong thời gian tới.