Ban_giao_xe_Morning_cho_Taxi_Tien_Sa.jpg

Lựa chọn sản phẩm xe du lịch Kia Morning & Kia Carens của THACO Kia để đầu tư, hiện tại, Công ty Phú Hoàng đã sở hữu gần 300 xe Kia, chiếm 90% tổng số xe thuộc đội hình dịch vụ taxi của công ty.