Dao-tao-Dich-vụ-Kia-T7.jpg

Chương trình đã cung cấp các kiến thức cơ bản về sự hài lòng của khách hàng và các chỉ số đánh giá, các nội dung của chương trình “Family like care” mà Kia đang triển khai cũng như quy trình dịch vụ, hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa… để nâng cao các kỹ năng và gia tăng hiệu quả công việc.