DN_tieu_bieu.jpg

Thaco tham gia đề cử 3 công ty là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và lắp ráp Ô tô VINA – MAZDA; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Chu Lai -Trường Hải; và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và lắp ráp Ô tô khách Trường Hải; cả 3 công ty đều được hội đồng xét duyệt công nhận và biểu dương là doanh nghiệp tiêu biểu trong tổng số 40 doanh nghiệp được tôn vinh khác. Riêng phó TGĐ Phạm Văn Tài được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu năm 2014.