thang 7.jpg

Dòng xe thương mại của THACO trong tháng 6 đạt doanh số trên 3.108 xe, tính chung 7 tháng đầu năm 2017 đạt 25.977 xe. Doanh số xe du lịch THACO tháng 7 đạt 3.746 xe, tính chung 7 tháng đầu năm đạt 28.751 xe. 

7 thang.jpg

7 tháng đầu năm 2017, doanh số bán hàng của THACO đã đạt mức lũy kế 54.728 xe, chiếm 37,8 % thị phần.