phóng lớn
thu nhỏ
09/05/2017 10:26:38 SA
Ngày 28/04/2017, Showroom TM Vĩnh Long bàn giao lô 02 xe gồm TB82S W180ASI và TB120S W375IV cho Công ty TNHH MTV DVDL Lâm – Dung.
09/05/2017 10:21:59 SA
Ngày 28/04/2017, Showroom TM Vũng Tàu bàn giao 02 xe Thaco Foton Auman FV375 cho Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Khang Hưng.
09/05/2017 10:20:29 SA
Ngày 28/04/2017, Showroom TM An Sương bàn giao lô 07 xe gồm 05 xe Thaco Ollin345 và 02 xe Thaco Ollin500B cho Công ty TNHH TM Vận tải đường sắt Nam Việt.
09/05/2017 10:18:18 SA
Ngày 24/04/2017, Showroom TM Tây Ninh bàn giao lô 05 xe bus Thaco TB82S (29 chỗ) cho Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh.
09/05/2017 10:02:48 SA
Ngày 15/04/2017, Showroom TM Biên Hòa bàn giao lô 03 xe gồm 1 xe Thaco Foton Auman D300A và 02 xe Thaco Foton Auman D300B cho Công ty TNHH Hiếu Bình Tâm.
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
iç çamasiri