phóng lớn
thu nhỏ
03/04/2018 1:10:33 CH
THACO khánh thành Nhà máy THACO Mazda mới với định vị là nhà máy Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á vào ngày 25/3/2018.
28/03/2018 1:12:23 CH
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khánh thành Nhà máy THACO Mazda (25/3/2018).
28/03/2018 1:08:15 CH
Bài phát biểu của Chủ tịch HĐQT THACO tại Lễ khánh thành nhà máy THACO MAZDA (25/3/2018).
15/03/2018 1:38:30 CH
Trong tuần qua, nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Công đoàn cơ sở THACO phối hợp các đơn vị tại Nam bộ và Trung bộ tổ chức chương trình “Muôn sắc hoa xinh lần thứ 11” cho toàn thể nữ CBCNV.
15/03/2018 1:19:52 CH
Hòa trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, THACO KVBB tổ chức “Chương trình Muôn sắc hoa xinh lần thứ 11” cho toàn thể nữ CB.CNV tại VPHN, Công ty PC/CV, Logistics, Công ty CKCD BB, Chi nhánh BMW Long Biên.
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11