phóng lớn
thu nhỏ
Tuyên dương gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo
04/09/2020 10:04:28 SA
Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta. 

1.jpg

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tổ chức tuyên dương các tấm gương tiêu biểu tham gia Hiến máu nhiều lần tại địa phương, trong đó có 09 CBNV tại Chi nhánh Bình Phước:
  1. Trần Đức Hùng 
  2. Trần Tấn Quang
  3. Lê Văn Lĩnh
  4. Nguyễn Văn Thuận
  5. Đỗ Hoàng Long
  6. Nguyễn Thanh Dũng
  7. Võ Chí Thanh
  8. Nguyễn Đắc Chiến
  9. Thái Văn Đức
3.jpg

4.jpg

Chi nhánh đã tích cực tham gia hiến máu từ năm 2012 đến nay. Anh Trần Đức Hùng- GĐCN là người đi đầu trong công tác hiến máu cùng với các anh Lê Văn Lĩnh, Tôn Thất Quyền, Trần Tấn Quang, Nguyễn Thanh Dũng...đã có thành tích với hơn 10 lần cho đi “tình thương”.
THACO GROUP