phóng lớn
thu nhỏ
Phóng sự ảnh: Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai - Mô hình trung tâm cơ khí đa dụng miền Trung
31/10/2020 9:06:48 SA
Trên nền tảng công nghệ, thiết bị và hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất, quản trị về cơ khí ô tô, THACO đã phát triển Tổ hợp Cơ khí THACO Chu Lai thành Trung tâm Cơ khí đa dụng tầm quốc gia tại miền Trung. 

Ban tin noi bo THACO so 47.jpg
Ban tin noi bo THACO so 472.jpg
5.jpg

HỮU QUÝ - MINH THƯ