phóng lớn
thu nhỏ
Thaco Mazda - nhà máy Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á
03/04/2018 1:10:33 CH
THACO khánh thành Nhà máy THACO Mazda mới với định vị là nhà máy Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á vào ngày 25/3/2018.