phóng lớn
thu nhỏ
8 tháng đầu năm 2017, doanh số THACO chiếm 36,8% thị phần VAMA
19/09/2017 2:25:36 CH
Theo báo cáo của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 8 năm 2017, doanh số toàn VAMA đạt 20.746 xe, THACO đạt 6.228 xe.
Thang 8.jpg

Dòng xe thương mại của THACO trong tháng 8 đạt doanh số 2.784 xe, tính chung 8 tháng đầu năm 2017 đạt 28.761 xe. Doanh số xe du lịch THACO tháng 8 đạt 3.444 xe, tính chung 8 tháng đầu năm đạt 32.195 xe. 
Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2017, THACO đạt gần 70.000 xe, chiếm 36.8 % thị phần, dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam.

8 thang.jpg
Thứ Nguyễn
Tin mới