phóng lớn
thu nhỏ
Đào tạo kỹ thuật sản phẩm mới Minibus Hyundai H350
12/06/2017 1:35:51 CH
Trong 2 ngày 2&3/6/2017, tại Thaco Chi Nhánh Diệu Bằng Thành, Bộ phận dịch vụ phụ tùng Công ty PC đã tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật sản phẩm mới Minibus Hyundai H350 cho 11 nhân sự là P.QĐ, TT máy gầm, Điện. 
MINIBUS HYUNDAI (4).jpg

Chương trình đào tạo giúp học viên có thể nắm được nguyên lý hoạt động các thành phần trong hệ thống điều khiển điện tử động cơ Commonrail A2 (D4CB) được trang bị trên xe Minibus H350; Sử dụng được  thiết bị chẩn đoán GDS. Nắm được nguyên lý hoạt động của hệ thống luân hồi khí thải (EGR), bộ xúc tác oxít hóa khí thải (DOC) và bộ lọc muội than diesel ( DPF) theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và cách kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng thường gặp của hệ thống này; Phương pháp sử dụng phần mềm chẩn đoán GDS để hỗ trợ xác định nhanh chóng các hư hỏng liên quan đến các hệ thống điều khiển điện tử, hệ thống nhiên liệu.

MINIBUS HYUNDAI (1).jpg

MINIBUS HYUNDAI (3).jpg
Thứ Nguyễn