phóng lớn
thu nhỏ
Top 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất do Forbes bình chọn – THACO đứng vị trí số 9
05/07/2017 10:33:04 SA
Ngày 03/7/2017, Forbes Việt Nam công bố danh sách 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất, với tổng giá trị của 40 thương hiệu hơn 5,4 tỉ đô la Mỹ. THACO đứng vị trí số 9 trong danh sách, tăng 5 hạng so với năm 2016.
zingvnthuonghieutot.jpg

Forbes Việt Nam đã thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. 
Từ vị trí thứ 14 vào năm 2016, THACO đã vươn lên vị trí thứ 9 với giá trị thương hiệu là 130 triệu USD. Việc tăng hạng nhanh chóng chỉ sau 1 năm cho thấy sự phát triển không ngừng của THACO. 
Thứ Nguyễn