phóng lớn
thu nhỏ
Lễ kết nạp đảng viên mới tại KPH Chu Lai – Trường Hải
12/06/2017 1:48:33 CH
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ THACO về công tác phát triển Đảng viên, ngày 08/6/2017, tại Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải, Chi bộ Khối sản xuất đã tổ chức Lễ kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

KET NAP DANG VIEN (1).jpg

Các đồng chí được kết nạp là: đ/c Phạm Đức Thắng – Công ty  Thaco Bus, đ/c  Vũ Xuân Hoành – Công ty Hóa chất, đ/c Đặng Ngọc Minh Chánh - Công ty Thaco Kia, đ/c Nguyễn Trần Thông - Công ty Nhựa.

KET NAP DANG VIEN (3).jpg

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Hảo – Bí thư Chi bộ Khối sản xuất đã đọc quyết định kết nạp Đảng viên; đồng thời giao nhiệm vụ cho 4 Đảng viên mới và phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Các Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ hứa quyết tâm phấn đấu, phát huy vai trò của người Đảng viên, tạo dựng tâm thế, nâng cao năng lực, tiên phong trong mọi hoạt động, góp phần vào sự phát triển của Công ty trong giai đoạn hội nhập. 

KET NAP DANG VIEN (4).jpg
Thạch Lựu