phóng lớn
thu nhỏ
Chi nhánh Vĩnh Long tài trợ Quỹ học bổng trường mầm non Sao Mai
31/05/2016 2:49:32 CH
Ngày 27/5/2016, nhân dịp lễ Tổng kết – Khen thưởng cuối năm học 2015 - 2016 Trường mầm non Sao Mai (tỉnh Vĩnh Long) và Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Chi nhánh Vĩnh Long đã tài trợ số tiền 20 triệu đồng cho Quỹ học bổng khen thưởng của nhà trường.
tai tro - MN.jpg

Hoạt động này nhằm tạo sự gắn bó giữa đơn vị và nhà trường nói riêng, cũng như địa phương nói chung, góp phần thiết thực vào việc hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn của trường vươn lên trong học tập; đồng thời thể hiện sự tham gia đóng góp cho xã hội, cộng đồng của THACO.
Phương Uyên