phóng lớn
thu nhỏ
 
THACO đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Thương mại có vai trò bổ trợ cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh chính của THACO, thông qua hình thức quản lý vận hành và kinh doanh mô hình phức hợp gồm Trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, văn phòng, khách sạn và liên doanh - liên kết với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực để phát triển các ngành kinh doanh: Siêu thị, Food Court, Trung tâm hội nghị, Trung tâm vui chơi giải trí và Cinema.

Hiện tại, THACO phát triển hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ tại Khu phức hợp Yangon Myanmar Centre (Myanmar), chuẩn bị các hoạt động kinh doanh tại khu phức hợp SOCAR SALA (Khu đô thị Sala, Quận 2) và tiếp tục mở rộng kinh doanh theo chuỗi tại các khu phức hợp do THACO đầu tư trên cả nước.