phóng lớn
thu nhỏ
143
Với mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành và thương hiệu Việt có vị trí hàng đầu trong khu vực ASEAN, THACO không ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm của đội ngũ nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những công cụ quan trọng để điều hành, quản trị Công ty phải kể đến chính là văn hóa THACO. 

Luôn quan niệm Cán bộ công nhân viên là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền vững, văn hóa THACO hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ; thái độ làm việc tích cực; tính sáng tạo cao và ý thức trau dồi năng lực chuyên môn để có thể làm việc trong môi trường kỷ luật, đóng góp vào sự phát triển của Công ty, qua đó trở thành người hữu ích của xã hội, đất nước.

Với những đặc thù của lĩnh vực sản xuất công nghiệp đòi hỏi chất lượng và tầm nhìn về sự phát triển bền vững, THACO lấy kỷ luật làm nền tảng xây dựng văn hóa. Văn hóa kỷ luật được xem là văn hóa nền tảng, mang tính định hướng cho các yếu tố văn hóa khác. Theo đó, Công ty đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật trong đội ngũ nhân sự THACO, hướng đến hình thành văn hóa kỷ luật. THACO xem đây là điều kiện tất yếu để mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong bối cảnh hội nhập. Việc định hướng các ứng xử tại THACO theo tính kỷ luật được hướng dẫn cụ thể bằng các tiêu chuẩn của nguyên tắc 8T: Tận tâm – Trung thực -  Trí tuệ - Tự tin – Tôn trọng – Trung tín – Tận tình – Thuận tiện. 8 yếu tố này liên kết, lồng ghép vào nhau linh hoạt trong mỗi ứng xử và mọi hoạt động của THACO, con người THACO.

Hùng mạnh mà yêu thương, kinh doanh mà nhân ái” (*). Bên cạnh coi trọng tính kỷ luật, văn hóa THACO luôn đề cao tính nhân văn “đóng góp, cống hiến cho xã hội” thông qua sản phẩm và dịch vụ. Chính vì vậy, Công ty luôn khuyến khích, ủng hộ và tạo điều kiện cho Cán bộ công nhân viên, các đơn vị trực thuộc đề xuất và triển khai áp dụng các sáng kiến, cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, mang lại thêm nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, cho xã hội và cho nền kinh tế, xây dựng THACO là thương hiệu Việt mang lại niềm tự hào của đất nước. Đồng thời, Công ty tạo môi trường làm việc đặc thù và ưu việt để nhân sự phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập, đóng góp nguồn nhân lực và vật lực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia.

Ngoài việc đóng góp cho xã hội thông qua các sản phẩm, dịch vụ, THACO còn thể hiện “trách nhiệm với xã hội” thông qua các hoạt động cộng đồng. Trong những năm qua, Công ty đã tài trợ hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn; xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa; tặng học bổng vượt khó, học giỏi; tài trợ các chương trình văn hóa – văn nghệ - thể thao; đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của địa phương; tham gia thực hiện chương trình An toàn Giao thông cùng với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo hàng năm trên toàn hệ thống… Chỉ tính riêng năm 2015, THACO dành 36 tỷ đồng kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa này, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 13,8 ngàn tỷ đồng (trong đó đóng góp tại tỉnh Quảng Nam hơn 10 ngàn tỷ đồng).

Bước vào giai đoạn hội nhập chung với khu vực và thế giới khi những khó khăn và thách thức vẫn còn ở phía trước, THACO định hướng xây dựng văn hóa dựa trên triết lý và các giá trị cốt lõi đã hình thành, đồng thời phù hợp với xu hướng hội nhập. Hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa có bản sắc riêng, đóng góp vào giá trị chung của thương hiệu THACO cũng như đồng hành với khẩu hiệu “Vững tiến vươn xa” của Công ty.

 (*) Trích lời bài hát “Trường Hải niềm tin” – tác giả Cao Hồng Sơn.
Tiêu chí 8 chữ T” là những tiêu chí vàng đóng vai trò cốt lõi trong Văn hóa Thaco, hỗ trợ cho quá trình rèn luyện, tự kỷ luật và hoàn thiện bản thân của mỗi con người Thaco. Đây được xem như là những tiêu chí mà mỗi CB.CNV phấn đấu đạt đến để góp phần tạo nên thương hiệu Thaco tiêu biểu cho nền công nghiệp ô tô của đất nước. 

Tiêu chí 8T

• TẬN TÂM: Làm việc với khả năng tốt nhất của mình, cống hiến vì sự phát triển của công ty. Có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 

• TRUNG THỰC: Dũng cảm nhận trách nhiệm khi có sai sót, trung thực trong lời nói và hành động. 

• TRÍ TUỆ: Luôn học tập nâng cao kiến thức – Luôn tư duy và sáng tạo trong công việc.

• TỰ TIN: Tin vào bản thân mình, có bản lĩnh trong công việc và cuộc sống.

• TÔN TRỌNG: Tuân thủ các nguyên tắc của tổ chức, tôn trọng và quý mến đồng nghiệp – khách hàng.

• TRUNG TÍN: Trung thành với công ty, giữ lời hứa với đồng nghiệp và khách hàng.

• TẬN TÌNH: Kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp - khách hàng – Tận tình với công việc vì sự phát triển của công ty.

• THUẬN TIỆN: Tạo môi trường làm việc thuận lợi và phát huy công dụng trong tác nghiệp với đồng nghiệp – khách hàng
Sáng tác Trần Quế Sơn