phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Cheah Kim Teck
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   : 18/09/1951
  • Nơi sinh                     : Singapore
  • Quốc tịch                  : Singapore
  • Trình độ văn hóa        : Thạc sỹ Marketing Đại học Lancaster - Anh quốc
  • Quá trình công tác      :

- 2004 - hiện nay   : Giám Đốc Điều Hành Jardine Cycle & Carriage Limited - Group Motor Operations

- 2004 - hiện nay   : Thành viên HĐQT THACO Công ty CP Ô Tô Trường Hải    

- 2002 - 2004        : Giám Đốc Điều Hành Cycle & Carriage Industries Pte Limited

- 2000 - 2002        : Chủ tịch  Cty TNHH Daimler Chrysler

- 1995 - 2000        : Giám Đốc Điều Hành Cycle & Carriage Industries (1986)

- 1994 - 1995        : Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Artal Food (SEA)

- 1986 - 1993        : Tổng quản lý  McDonald

- 1984 - 1986        : Trưởng phòng kinh doanh Cycle & Carriage

- 1981 - 1984        : Giám Đốc tiếp thị, điều hành Gà rán Kentucky

- 1979 - 1981        : Trưởng phòng phát triển tiếp thị Tập đoàn Coca cola