phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Viên Diệu Hoa
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh    :  02/05/1963
  • Nơi sinh                         :  Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quốc tịch                       :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa           :  Cử nhân điều dưỡng
  • Quá trình công tác         :

2008 - Hiện nay : Tổng Giám Đốc Công ty TNHH SX & TM Trân Oanh

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Từ 1997 - T4/2007 : Trưởng Ban Kiếm toán nội bộ Công ty TNHH Ô tô Trường Hải

Trước 1997 : Y tá Bệnh viện Hùng Vương