phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Viên Diệu Hoa
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh    :  02/05/1963
  • Nơi sinh                      :  Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quốc tịch                   :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa         :  Cử nhân điều dưỡng
  • Quá trình công tác       :


- 2008 – hiện nay       : Tổng Giám Đốc Công ty TNHH SX & TM Trân Oanh

- T4/2007 – hiện nay  : Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Ô tô Trường Hải    

- Từ 1997 - T4/2007  : Trưởng Ban Kiếm toán nội bộ Công ty TNHH Ô tô Trường Hải

- Trước 1997             : Y tá Bệnh viện Hùng Vương