phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Chiew Sin Cheok
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  20/06/1961
  • Nơi sinh                     :  Malaysia
  • Quốc tịch                   :  Malaysia
  • Trình độ văn hóa         :  Đại Học Tài chính Kế Toán England & Wales (1989)
    Thạc Sĩ Quản lý Khoa học, Imperial College, London (1985)
    Cử nhân khoa học, London School of Economics, London (1984)
  • Quá trình công tác      :

- 4/2011 – Hiện nay   : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

- 5/2007 - Hiện nay    : Quyền phó tổng giám đốc PT Astra International Tbk

- 11/2006 - Hiện nay  : Giám đốc tài chính Công ty TNHH Jardine Cycle & Carriage (đại diện ở Singapore)

- 6/2002 – 10/2006   : Giám đốc tài chính Tập đoàn Jardine Schindler (đại diện ở Hong Kong)

- 1/1997 – 5/2002     : Giám đốc điều hành kiêm Gíam đốc tài chính Công ty TNHH Jardine OneSolution Holdings (đại diện ở Hồng Kông)

- 5/1995 – 1/1997     : Giám đốc tài chính Tập đoàn Jardine Pacific Holdings – Security & Environmental Services Division (đại diện ở Hồng Kông)

- 4/1994 – 5/1995     : Trợ lý Tổng Giám đốc Jardine Matheson Limited (đại diện ở Hong Kong)

- 5/1993 – 3/1994     : Trưởng phòng tài chính Jardine Pacific Limited (đại diện ở Hong Kong)

- 7/1989 – 5/1993     : Chuyên viên tài chính doanh nghiệp J. Henry Schroder Wagg & Co., Ltd. (đại diện ở London, United Kingdom)

- 1/1986 – 6/1989     : Trợ lý giám đốc Price Waterhouse (đại diện ở London, United Kingdom)

iç çamasiri