phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Stephen Patrick Gore
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  02/02/1972
  • Nơi sinh                       :  Vương Quốc Anh
  • Quốc tịch                     :  Anh
  • Trình độ văn hóa         : Cử nhân Chính trị, Triết học và Kinh tế - Đại học Oxford, Vương quốc Anh.

  • Quá trình công tác       :
4/2019 - Hiện nay : Giám đốc Tài chính Tập đoàn - Jardine Cycle & Carriage Limited
2017 - 31/3/2019 : Giám đốc Tài chính Jardine Pacific and Jardine Motors
2012 - 2017 : Giám đốc điều hành, Mua bán & sáp nhập Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Bank of America Merrill Lynch
1993 - 2012 : Giám đốc Điều hành/Mua bán & sáp nhập khu vực Châu Á UBS Investment Bank.