phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Lê Trọng Sánh
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh     :  22/03/1962
  • Nơi sinh                       :  Quảng Bình
  • Quốc tịch                     :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa           :  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học TEDCO - 1993
    Cử nhân chuyên ngành Vũ Khí Hàng Không - Học Viện Hàng Không Hungary - 1988
  • Quá trình công tác        :

- 06/2013 – Hiện nay    : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 04/2011 – 06/2013    : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 01/2011 - 04/2011     : Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 08/2009 - 30/11/2010: Tổng Giám Đốc Công ty V-TRAC

- 05/2007 - 30/07/2009 :TP Đầu tư Blackhorse Asset Management

- 11/2001 - 30/04/2007 : Giám đốc KD + GĐ 6 Sigma Công ty V-TRAC

- 02/2001 - 03/2001      : Trưởng Chi Nhánh Bảo Minh CMG

- 09/1993 - 10/1999      : TP Kinh doanh và Marketing toàn quốc Honda Vietnam