phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Trần Bá Dương
Chủ tịch HĐQT THACO Group
  • Ngày tháng năm sinh   :  01/04/1960
  • Nơi sinh                     :  Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Quốc tịch                  :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa        :  Kỹ sư cơ khí - Đại học Bách Khoa Tp HCM
  • Quá trình công tác     

- Tháng 04/2013 – Hiện nay   : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- Tháng 04/2007 - 04/2013    : Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 4/1997 – 4/2007                : Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 1991-1997                         : Quản Đốc Xưởng Xưởng Sửa Chữa – Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Đồng Nai

- 1987 – 1990                      : Quản Đốc Xưởng Xưởng Sửa Chữa Nhà Máy Đại Tu Ô Tô Đồng Nai

- 1983 – 1987                      : Kỹ thuật viên Xưởng Sửa Chữa Nhà Máy Đại Tu Ô Tô Đồng Nai