phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Trần Bá Dương
Chủ tịch HĐQT 
  • Ngày tháng năm sinh   :  01/04/1960
  • Nơi sinh                        :  Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Kỹ sư cơ khí – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM – VN