phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Trần Bá Dương
Chủ tịch HĐQT THACO Group
  • Ngày tháng năm sinh   :  01/04/1960
  • Nơi sinh                        :  Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Kỹ sư cơ khí – Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM – VN

  • Quá trình công tác     

2016 - Nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

2013 - 2016: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

2007 - 2013: Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải