phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Hùng Minh
Phó Chủ tịch HĐQT THACO Group
  • Ngày tháng năm sinh   : 14/09/1961
  • Nơi sinh                     : Đồng Nai
  • Quốc tịch                   : Việt Nam
  • Trình độ văn hóa         : Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính kế toán ĐH kinh tế thành phố HCM
  • Quá trình công tác      :

- Từ T4/2013 - Hiện nay     : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- Từ T4/2007 - T4/2013     : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- T7/2003 – T4/2007         : Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Ô Tô Trường Hải

- T4/1997 – T7/2003         : Kế toán trưởng Công ty TNHH Ô Tô Trường Hải

- 1996 - 1997                    : Phó Phòng Kế Hoạch Công ty Cơ Khí GTVT Đồng Nai

- 1979 - 1996                    : Chuyên viên kế hoạch Công ty Cơ Khí GTVT Đồng Nai
Chuyên viên kế toán Nhà máy Đại Tu Ô Tô Đồng Nai

iç çamasiri