phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Nguyễn Thiện Mỹ
Thành viên HĐQT

  • Ngày tháng năm sinh   :  20/09/1962
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Cử nhân Kinh Tế