phóng lớn
thu nhỏ
140
Bà Nguyễn Thiện Mỹ
Thành viên HĐQT

  • Ngày tháng năm sinh   :  20/09/1962
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Cử nhân Kinh Tế
  • Quá trình công tác        :

2018 - Nay : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Huyndai Hưng Yên

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Nghệ An

Tổng Giám đốc THACO, thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

2017 - Nay : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

2016 - 2017 : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

2011 - 2016 : Giám đốc Khu vực Nam Bộ Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải