phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Phạm Văn Tài
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh   :  10/11/1965
  • Nơi sinh                          :  TP.HCM
  • Quốc tịch                        :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa           :  Kỹ sư ô tô
  • Quá trình công tác         :
2018 - Nay : Tổng Giám đốc THACO Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
2009 - 2017 : Phó Tổng Giám đốc THACO Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
2007-2008   : Phó Tổng Giám đốc KPH Chu Lai Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải