phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Lee Yong Bum
Thành viên HĐQT                                                                               

  • Ngày tháng năm sinh   :  01/09/1960
  • Nơi sinh                          :  Hàn Quốc
  • Quốc tịch                        :  Hàn Quốc
  • Trình độ văn hóa           :  Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
  • Quá trình công tác         :

2018 - Nay: Trưởng Bộ phận Đầu tư trực tiếp nước ngoài - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

2014 - 2017: Tổng Giám đốc (chi nhánh Gurodong) - Ngân hàng Shinhan

2011 - 2014 : Tổng Giám đốc (chi nhánh Sóng Thần Bình Dương) - Ngân hàng Shinhan (Việt Nam)

2007 - 2011 : Giám đốc (chi nhánh Ui- Jeong- Bu) - Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc)

2003 - 2005 : Phó Giám đốc (quản lí rủi ro) - Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc)

1997 - 2003 : Phó Giám đốc - Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc)