phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Vũ Bảo Quốc
Thành viên HĐQT
  • Ngày tháng năm sinh     : 03/09/1968
  • Nơi sinh                       : Đà Nẵng
  • Quốc tịch                    : Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          : Thạc sỹ - Kinh doanh quốc tế - ĐH Curtin – Perth – Úc (2005)
    Văn bằng sau Đại học – CT. Fulbright Việt Nam – Ngành Kinh tế ứng dụng (1997)
    Cử nhân Văn chương chuyên ngành Ngoại ngữ - Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh (1990)
  • Quá trình công tác       :

- 08/2011 – Hiện nay   : Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó TGĐ phụ trách TCKT Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 04/2010 – 08/2011   : Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 09/2009 - 04/2010    : Cố vấn Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải

- 07/2007 - 09/2009    : Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ ACB

- 09/2006 - 07/2009    : Tổng Giám Đốc Công ty Chứng khoán Quốc tế VN (VISe)

- 03/2004 - 08/2006    : Giám Đốc Điều hành, Trưởng Đại diện Vietnam Partners LLC (Mỹ)

- 07/1997 - 03/2004    : Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Tín Dụng Citibank NA. (Mỹ) – Chi nhánh Việt nam

- 09/1990 - 06/1997    : Phó Phòng – P. Quan hệ Quốc tế Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) – CN TP. HCM

iç çamasiri