phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Quang Bảo
Thành viên HĐQT   
  • Ngày tháng năm sinh   :  18/01/1975
  • Nơi sinh                        :  TP.HCM
  • Quốc tịch                      :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa          :  Kỹ sư cơ khí động lực
  • Quá trình công tác        :
2016 - Nay  : Giám đốc Khối sản SXLR Ô tô Công ty TNHH SX-LR Ô tô Khách Trường Hải
2011 - 2016 : Giám đốc Công ty TNHH SX-LR Ô tô Khách Trường Hải
2008 - 2011 :  Phó Giám đốc Công ty An Thành Phát
2005 - 2008 : Chuyên viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV SX-LR Ô tô Tải Trường Hải
2004 - 2005 : Nhân viên kĩ thuật Công ty TNHH MTV SX-LR Ô tô Tải Trường Hải