phóng lớn
thu nhỏ
140
Ông Nguyễn Hùng Minh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT                                                                               
  • Ngày tháng năm sinh :  14/09/1961
  • Nơi sinh                       :  Đồng Nai
  • Quốc tịch                     :  Việt Nam
  • Trình độ văn hóa         :  Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

  • Quá trình công tác      :
2018 - Nay : Phó Chủ Tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
2016 - 2018 : Phó Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
2013 - 2016 : Phó Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2007 - 2013 : Phó Chủ Tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2003 - 2007 : Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ô tô Trường Hải
1997 - 2003 : Kế toán trưởng - Công ty TNHH Ô tô Trường Hải