phóng lớn
thu nhỏ
114


Tầm nhìn


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP ĐA NGÀNH CỦA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI


Sứ mệnh 


MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG, XÃ HỘI 

ĐỒNG THỜI ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC

5 trụ cột chính yếu:

   1. Triết lý giá trị

   2. Chiến lược khác biệt

  3. Quản trị đặc thù

  4. Nhân sự phù hợp

  5. Môi trường làm việc văn hóa & thuận tiện


   LOGO: 

THACO-01.png

Màu xanh biển được chọn làm màu chủ đạo. Đây là màu đã "có sẵn" trong tên của Trường Hải. Màu xanh biển cũng là một trong ba màu cơ bản, màu của sự bền vững và thân thiện với môi trường

  SLOGAN: 
    
“PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC”